Stowarzyszenie Arka Nadziei

23.04.2018 Ponowne ogłoszenie o zamówieniu publicznym na " Remont i adaptacja budynku zdegradowanego w miejscowości Chałupki na mieszkania chronione"

Stowarzyszenie Arka Nadziei, informuje o ponownym ogłoszeniu Zamówienia Publicznego na "Remont i adaptacja budynku zdegradowanego w miejscowości Chałupki na mieszkania chronione".

Termin realizacji zamówienia : 31.03.2019r.

Załączniki:

1. Przedmiary

2. Projekt budowlany

3. Załączniki do zamówienia

 

Autor: Wojciech Moskwa