Informacja o możliwości zgłaszania niezgodności

 

 

Tytuł projektu: „Utworzenie Pozarządowego Centrum Integracji Cudzoziemców działającego przy mieszkaniach socjalnych dla uchodźców wojennych w Dębskiej Woli”
Nr projektu: FESW.09.03-IZ.00-0004/23

Informacja o możliwości zgłaszania niezgodności dotyczących Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych


Stowarzyszenie Arka Nadziei rozpoczęło realizację projektu „Utworzenie Pozarządowego Centrum Integracji Cudzoziemców działającego przy mieszkaniach socjalnych dla uchodźców wojennych w Dębskiej Woli” o numerze FESW.09.03-IZ.00-0004/23 dofinansowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Województwa Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.


W związku z powyższym uprzejmie informujemy o możliwości zgłaszania podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”.


Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FESW z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):
1) poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres Instytucji Zarządzającej programem: Zarząd Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,
2) skrzynki nadawczej e-puap Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.