AKTUALNOŚCI

 • Stowarzyszenie „Arka Nadziei” jest Organizacją Pożytku Publicznego działającą w sferze zadań publicznych.
  Prowadzimy Schronisko dla Ludzi Bezdomnych w Chałupkach, świetlicę z łaźnią i pralnię „Przystań” dla Ludzi Bezdomnych i Opuszczonych, wspieramy ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspieramy młodzież. Nasze całe serce wkładamy w działania skierowane do najuboższych i najbardziej potrzebujących. Zarządzamy też Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach.
  Prowadzimy również działalność gospodarczą, której zyski w całości przeznaczamy na działalność statutową. Posiadane przez nas środki nie są jednak wystarczające aby w pełni wszystkim pomóc. Dlatego prosimy Was o przekazanie 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia „Arka Nadziei”. Wspierając Nas, wspieracie tych najbardziej potrzebujących.
  Pomóżcie Nam na nowo rozpalić gasnący płomyk nadziei, w tych którzy tego potrzebują.
  Nasz numer KRS 0000261249

 • Przekazujemy i rozdzielamy wszystkie datki i darowizny naszym podopiecznym. Nasze całe serce wkładamy w działania skierowane do najuboższych i najbardziej potrzebujących.
  Prosimy o pomoc nie tylko finansową ale również o środki czystości, papierowe ręczniki, koce, ręczniki, pościel , karmę dla zwierząt.
  Masz zbędne rzeczy przynieś je do naszej siedziby!
  Za wszelkie przejawy pomocy będziemy wdzięczni! Nasi podopieczni dziękują całym sercem!!!

Zapraszamy do wsparcia: 
Numer konta:
11 2030 0045 1110 0000 0270 3200
Stowarzyszenie "Arka Nadziei"
25-352 Kielce, ul. Mickiewicza 1

 • Stowarzyszenie Arka Nadziei poprowadzi schronisko w Dyminach

31 grudnia 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach. Poprowadzi je w 2019 r Stowarzyszenie Arka Nadziei. Do konkursu przystąpiło tylko nasze Stowarzyszenie. Arka prowadzi Schronisko od 2013 r. 

 

 • XII KONGRES STOWARZYSZEŃ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2018

  Każdy zna "Siłaczkę" z opowiadania Stefana Żeromskiego. To wielki wzór społeczeństwa, postawy służby. Wielu tak chce nas postrzegać, takiej postawy oczekuje. Wśród nich my sami. Pięknie,szlachetnie. Łatwo zapomnieć jak kończy się to opowiadanie. Więc jak? Gdzie leży granica? Porozmawiajmy...

 • "Nauka - moim oknem na świat"

2 października 2018 r. została podpisana umowa na realizację projektu "Nauka - moim oknem na świat" w Śniadce Drugiej. 

 • Dzień Ludzi Bezdomnych 

                   

 

Dzień Ludzi Bezdomnych to nieformalne święto obchodzone 14 kwietnia, którego istnienie zainicjował Marek Kotański. Święto jest obchodzone poprzez organizowanie rozmaitych akcji pomocy ludziom bezdomnym oraz akcje informacyjne mające zwrócić uwagę całego społeczeństwa na problemy ludzi bezdomnych.

Dzień Ludzi Bezdomnych to dzień, w którym mogą oni poczuć się zauważeni. Dla nas może to być dobra okazja by uświadomić sobie, że bezdomni są częścią społeczeństwa i żyją wśród nas każdego dnia. Każda bezdomność to historia,  za którą stoi człowiek.

http://www.radio.kielce.pl/pl/post-69458

 •  Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

  Od roku 1987 dzień 17 października obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem.
  Obchody dnia 17 października mają uświadomić opinii publicznej potrzebę likwidacji ubóstwa we wszystkich krajach i zwrócić uwagę na fakt, że walka z ubóstwem stała się priorytetem rozwoju.
  ,, TAM, GDZIE LUDZIE SKAZANI SĄ NA ŻYCIE W NĘDZY, PRAWA CZŁOWIEKA SĄ ŁAMANE. JEDNOCZENIE SIĘ DLA ICH POSZANOWANIA JEST NAJŚWIĘTSZYM OBOWIĄZKIEM. " 
  OJCIEC JÓZEF WRZESIŃSKI - tekst ten wyryty jest na pamiątkowych płytach w wielu krajach, także w sercu Kielc, na ulicy Sienkiewicza przed Dworcem PKP.