Aktywizacja społeczno - zawodowa powrotem do społeczeństwa

 

 

 

"Aktywizacja społeczno - zawodowa powrotem do społeczeństwa"

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków 
Samorządu  Województwa Świętokrzyskiego 2018

 

 

 Termin realizacji: 10.04.2018 - 30.09.2018

 W ramach tego projektu poradą zawodową/aktywizacją zostanie objętych 8 osób w wieku 18-50+ zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezdomnych. Problemem, który zostanie rozwiązany przez realizację projektu jest utrudniony dostęp do aktywizacji społecznej oraz do pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a przede wszystkim osób bezdomnych.

Poprzez prowadzone działania osoby bezdomne będą miały szansę nie tylko nabyć umiejętności i kompetencje zawodowe potrzebne do podjęcia zatrudnienia ale również wzrośnie wśród nich samoocena i poziom aktywności społecznej.

 Zadanie będzie realizowane w placówkach Stowarzyszenia "Arka Nadziei" oraz w budynkach Schroniska dla Osób Bezdomnych w Chałupkach.