Historia

 

Stowarzyszenie nie powstało od razu. Od roku 2002 zaczęła się tworzyć grupa znajomych, która nie chciała się afiszować, lecz wspierać wykluczonych,opuszczonych i biednych. Byli to ludzie, którzy sami dotknęli tego problemu w ten czy w inny sposób. W roku 2004 zostały zakupione tereny ze zrujnowanymi budynkami po RSP w Chałupkach gm.Morawica z myślą o stworzeniu domu dla ludzi bez dachu nad głową. Początki nie były łatwe, gdyż ludzie, którzy tam się znajdowali mieli przeważnie problem z alkoholem, a podstawowy warunek jaki musieli spełnić aby tam przebywać był całkowity zakaz jego spożywania. Niestety ci ludzie nie wytrzymywali i musieli odejść. Jednak nie rozwiązało to problemu, ponieważ ci, którzy odeszli z  Chałupek wracali na dawne śmieci, co nie dawało nam spokoju. Wtedy zrodził się pomysł juz dawno roztrząsany w Kielcach przez ludzi bezdomnych i sympatyków Ruchu ATD o stworzeniu dziennej świetlicy. lecz do tej realizacji oprócz chęci i pieniędzy, których zaczęło nam brakować, potrzebowaliśmy jeszcze partnera, który mógłby nam zaufać, gdyż nie byliśmy jeszcze Stowarzyszeniem. Po długim i mozolnym poszukiwaniu Stowarzyszenie Chrześcijańskie "Miejsce dla Ciebie" zgodziło się nam pomóc.  I tak przy współpracy z tym Stowarzyszeniem, MOPR-em i dzięki przychylności Prezydenta Kielc oraz różnych Kościołów chrześcijańskich i ludzi dobrej woli udało nam się na święta Bożego Narodzenia 2006 otworzyć świetlicę z łaźnią i pralnią Przystań przy ul. Ogrodowej 3 w Kielcach. Aby nadal wspierać ludzi, którzy tego potrzebują ichcą naszej pomocy postanowiliśmy stworzyć Stowarzyszenie, które mogłoby działać w jedności z wszystkimi ludźmi nie zwracając uwagi na religię i rasę. Jak sam Jezus powiedział w Ewangelii w/g św.Łukasza "Wtedy przemówił Jan: "Mistrzu widzieliśmy jak ktoś w imię Twoje wypędza złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami." Lecz Jezus mu odpowiedział: "Przestańcie zabraniać. Kto bowiem nie jest przeciwko wam ten jest z wami".

Do założenia Stowarzyszenia zaprosiliśmy wszystkich, lecz nie wszyscy przyjęli to zaproszenie. W ten sposób 20 kwietnia 2006 roku odbyło się Zebranie Założycielskie na którym podjęto decyzję o powołaniu Stowarzyszenia "Arka Nadziei", które ma realizować swoje cele w duchu ekumenicznym. 28 lipca tego roku zostało ono oficjalnie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000261249.

Celem Stowarzyszenia jest rozpalenie w sercach ludzi ognia wrażliwości i miłości wobec potrzebujących. Realizacja tej idei zależy jednak od współpracy i zaangażowania różnych instytucji, organizacji i osób prywatnych, którym nie jest obojętny los najuboższych.
Obecnie nasze Stowarzyszenie prowadzi Świetlicę z łaźnią i pralnią  "Przystań"  dla ludzi bezdomnych i opuszczonych w Kielcach przy ul. Ogrodowej 3. Na świetlicy w okresie jesienno-zimowym funkcjonuje także Ogrzewalnia ( nr tel. 41 344 41 73 ).

Jednocześnie tworzymy i prowadzimy Schronisko dla bezdomnych położone we wsi Chałupki, ul. Wapiennikowa 2, gmina Morawica.  

W Schronisku przebywa od 15 do 20 osób. Zasady pobytu określa odpowiedni regulamin. Osobom bezdomnym udzielana jest wszelaka pomoc w załatwianiu spraw formalnych i osobistych, m.in. pomoc przy wyrobieniu dokumentów, załatwianiu spraw związanych ze zdrowiem i konkretnymi sytuacjami życiowymi tych osób. Mieszkańcy poza schronieniem mają zagwarantowane wyżywienie. Prowadzone są zajęcia terapeutyczne. Osoby bezdomne tworzą grupy wsparcia i pomagają sobie nawzajem w przełamywaniu trudności. Organizowane są spotkania, wycieczki, pielgrzymki. W Schronisku w Chałupkach osoby nie tylko mieszkają i mają zaspokojone podstawowe potrzeby egzystencjonalne, ale również pracują, rozwijają się, odbudowują swoje życie we wszystkich jego aspektach: fizycznym, poznawczym, emocjonalnym i duchowym. Teren jest atrakcyjny pod względem turystycznym, rolniczym i gospodarczym. W planach jest dalsze jego zagospodarowywanie z uwzględnieniem aspektów integracji społecznej i pomocy osobom najuboższym i wykluczonym społecznie.

Biuro Stowarzyszenia mieści się przy ul. Mickiewicza 1 w Kielcach. 

Nasze Stowarzyszenie należy do Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej. Współpracujemy z wieloma instytucjami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi z terenu całej Polski.

 Organizujemy wiele różnych spotkań, imprez, pikników,  festynów, wyjazdów, pielgrzymek itp. Celem tych imprezy jest rozpalenie w sercach mieszkańców Kielc potrzeby wspierania biednych i bezdomnych,zwłaszcza w okresie zimowym.

Od kwietnia 2010 r posiadamy statuts organizacji pożytku publicznego. 

Stowarzyszenie prowadzi również działalność gospodarczą: tartak , sklep internetowy z dewocjonaliami i artykułami papierniczymi , gabinet weterynaryjny "Nadzieja" oraz Sklep zoologiczny & Groomer "Arka".

 

Podsumowanie.

Ciężko w kilku zdaniach opisać wieloletnią działalność Stowarzyszenia "Arka Nadziei". Ten czas to dziesiątki spotkań, rozmów, wycieczek, pielgrzymek, wspólnej pracy, trudów, smutków i radości. Każdy uratowany człowiek to radość. Każda porażka to ogromny ból. To ciągła walka o godność człowieka, tego najuboższego, najbardziej poranionego. Naszym celem jest rozniecenie na nowo tego gasnącego płomyka nadziei, że można odmienić swój los. Z pomocą Bożą wszystko jest możliwe.