Dostosowani do rynku pracy

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata   2014-2020

Termin realizacji: 01.09.2018 - 30.06.2019

 

Stowarzyszenie Arka Nadziei  realizuje projekt "Dostosowani do rynku pracy" w ramach działania RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego.

Projekt skierowany jest do dwóch szkół: Specjalnej Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 przy MOW i Specjalnej Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 przy MOW. Obie szkoły wchodzą w skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku Kamienna i prowadzą kształcenia zawodowe na kierunku kucharz.

Głównym celem projektu jest dostosowanie umiejętności zawodowych i podniesienie jakości kształcenia 15 uczniów  do wymogów rynku pracy.